Siurrealistiniai peizažai

Tais laikais, kai dar buvau jauna teisininkė prie pieno upių kisieliaus krantais, kai jaučiai bliovė, o gaidžiai giedojo… Dėstė mums toks visapusiškai orus doc.dr., vardu Dziegoraitis. „Siurrealistinis peizažas“, — mėgo kartoti jis. O aš vis juokdavaus — koks jau ten Lietuvos teisinėje sistemoje siurrealistinis peizažas, jei tie peizažai tušti ir sąlyginiai? Dabar visai kitas orus dėdė, prof. Kuprevičius, tarė ir kaip nukirto, kad siurrealizmas visai ne NE- ar ANTI-realumas, o netikėta realybės elementų kompozicija. Taip sakant, siurrealumas ne tik teisinei sistemai būdingas, o bet kokiai sudėtingai sistemai, kuri išaugo taip, kad jos veikimo rezultatų negalime vienareikšmiškai nuspėti. O chaoso teorijos ir miglotoji logika šiepia dantis bei kandžiojasi.

Bet ką ten sistemos… Kokios medijos be siurrealumo? Jei jos kartu ir supersudėtinga sistema, ir realybių konstravimo mechanizmas? Nuostabus vaizdas prieš mano akis: begalinis dvejetainis medis, kai objektyvus faktas palieka sau, o mąstymas — kaip elementari medija — sukuria naują realybę: to fakto suvokimą. Ir sukandžiosiu abejojantį, kad mano realybė yra ne tokia reali realybė, kaip kai kurie realistai realizuoja, aha. Ir kai kitos medijos interpretuoja mielą man faktą, o aš mąstau mąstau… karštligiškai ir per naktis (kaip priklauso mergaitėms storais akinių stiklais), medis sau šakojasi bei lapoja. Nors kvantinę fiziką prisimink! Aha, jei žinočiau, tai prisiminčiau.

Gal todėl ir dr. Sodeika toks mielas pasirodė — per tas 4 valandas, kurias aš visiškai nelegaliai ir be galo slaptai praleidau pirmame 312 auditorijos suole. Juk jis nuoširdžiai advokatavo realybių daugetui. Ir net išrado meškiukų mediją! Juolab, kad tuo pat metu mano galvoje aidėjo Duglo Raškovo, populiaraus ir kuklaus paranojos kurstytojo, žodžiai apie autonominę mass media realybę bei virusinę medijų prigimtį. Čia mano širdis ir neišlaikė, taip.

Pirmu reisu į siurrealistinius peizažus, pažinti realybę — tai ją dauginti, o mąstyti — tai kartoti banalybes, vargše mano širdie.