Negyvas judesys

Kas keista, mano širdie, tai tie mediniai žodžiai, kuriais pradedu kalbėti apie eilėraščius. Nes: medus, medis, meškiukai, o ne patosas, obsceniškas, naratyvas. Ir, ginkdie, tai ne šarvuočio „Potiomkino“ kryptis į šviesų rytojų. Tai tik šioks toks mėginimas nesuklysti ties paprastais dalykais. Štai parašiau apie doc. dr. Bartkaus naratyvus, o dabar sąžinė graužia — tai, kaip aš parašiau, sugriovė bet kokias gerbiamo doc. dr. įdėtas struktūras. Ir liko tik toks teisuoliškas plepalas, kokį gali sugeneruoti bet kuri bobulė nuo suolelio.

Bėda, mano širdie, bėda, kad mažai galvoju. Ir gerai, kad pažiūrėjau paskutinio maskviečių slam įrašus. Teko šiek tiek pasvarstyti, kur mano pramanai veda. Nuspręsti, kad po šimts meškiukų tokius tekstus:


Štai! Vėl eilėraštis merkia akį. Vėl nori būti įvardintas. O kas iš to? — klausiu aš eilėraščio. Kas iš to raivymosi po popierių, jei gyvybės nėra. Doc. dr. R. Bartkus naratyvo gyvybę mato kreipinyje. Tik iš kur tam kreipiniui atsirasti eilėraštyje, jei poezija taip ir neatsivėrė aktualaus meno pusplokštumėje. O išryškėjantis ten vaizdiniai tik klaidina, kreipdami link obsceniškos, iššaukiančios raiškos, žaidimo esmių struktūromis, pamirštant esmes.

Koks kreipinys gali išlikti eilėraštyje gyvas? Kreipinys į bendrą, pilką kasdienybę, ištartas be jokios ironijos; bešališkas ir besąlygiškas kreipinys į grubias kultūros formas. Greičiausiai tai ir bus technologinė ar technologijų išversta aplinka. Kaip neišsigąsti jos painių struktūrų — tai senstančio žmogaus klausimas. Beje, kas yra poezija — irgi. Pati poezija yra, aišku, jauna ir trumparegė. Todėl jei kas paskelbia laiką ir erdvę paliekant saloną, eilėraštis pirmas išsmunka kitapus.

Tačiau manęs dar neįtikino nei McLuhan, nei juolab Debord, kad pasikeitimai yra esminiai. Aš vis tiek matau imitaciją ir trapias, laikinas naujojo interaktyvumo formas. Tos struktūros, kurias čia sudarinėjame, man rodosi eksperimentinėmis, žaidybinėmis, o ne padiktuotomis turinio. Kita vertus, kiek turinio dar liko nuo tos į vidų nukreiptos sprogimo bangos, apie kurią visi rašo? Štai kur meškiukas užkliuvo, mano širdie…