Žemėlapiai su dr. T.Sodeika

O štai dr. T.Sodeika iškėlė klausimą apie visokias schemas ir paveikslėlius, iliustruojančius pasakojimą. Mat žinojimo sociologiją ir filosofiją aptariančios mergaitės įgudo paišyti visokias Ines ir Janius bei sijonėlius su pasijoniais. Susikibę Inė su Janiu atrodo taip, mano širdie:

Inė ir Janis

Kai Inė ir Janis sukasi, tai reiškia, kad žinojimas ir tikrovė nepakeičia vienas kito. Kai jiems susisuka galvos, tai tikriausiai reiškia, kad smauglys prarijo dramblį. O kai dr. T.Sodeika jaunystėj su draugais prisėsdavo pafilosofuoti, tai reikšdavo, kad Inė išverkdavo Janį ir atvirkščiai.

Mergaitė su sijonėliu atrodo iš viršaus taip, mano širdie:

Sijonuota mergaitė

Ši mergaitė nesisuka, bet už tai griūna taip, kad kasdieninio gyvenimo tikrovė išsiklibina. Gerai, kad pasijoniai gelbsti — ir kristi minkšta, ir plevesuoja gražiai.

Žinia, tokios schemos leidžia mažo proto meškiukams sekti didžių dėdžių mintis: pasakojimo siūlas užvyniojamas ant žemėlapio ritės, ir jau galima pagauti visumą. Iš tiesų žemėlapis gali būti ne tik grafinis, bet ir žodinis. Mnemoninės formos, analogijos, žodiniai modeliai, rodyklės yra tokie patys žemėlapiai, leidžiantys intuityviai suvokti problemos esmę. Gaila tik, kad sunku patikrinti, ar kartais ten Kalifornija nepavirto sala, o Australija — pusiasaliu. Higieniškai sudarytus grafinius modelius, kuriems nepripaišomi savo prasmę turintys Janiai ir sijonai, patikrinti lengviau, tačiau sunkiau sudaryti. Todėl meškiukams su pjuvenomis galvoje gyvenasi nesaldžiai.

Bet dr. T.Sodeikos tarp kitko užduotas klausimas buvo ne apie grafinius ir žodinius žemėlapius — su jais jei ne man, tai visiems medijistams* viskas ir taip aišku. Klausimas buvo apie dinamiškų schemų prasmę, kurią įspėti sugeba nebent pažangūs vidiotai. Ezoterinės šių schemų prasmės gerbiamas dr. auditorijoje taip ir neatskleidė, kviesdamas pasvarstyti ir ragindamas papaišyti. Bet man rodos, mano širdie, kad kiek bepaišyčiau, kito atsakymo nesugalvočiau, tik: dinamiški pavidalai nepadeda geriau suvokti ar apimti visumos (juk jie vystosi laike), tačiau veikia mūsų emocijas ir pretenduoja į didesnį dėmesį. Animuota dr. T.Sodeikos Inių ir Janių kaita džiugintų labiau, nei papasakota. Viskas.

Rašalas baigėsi, mano širdie.


* Jei medijose esama medaus, tai kopinėti jį turėtų bičiuliai, ar ne taip, mano širdie? Gal aš juos taip ir vadinsiu: bičiulis Makliuenas, bičiulis Benjaminas…