Vizituojantys dėstytojai

Marcin Skladenek Ph.D. iš Lodzės universiteto atvyko į KTU HMF skaityti paskaitų apie žmogaus ir kompiuterio sąveiką. Gerbiamas dėstytojas pristatė George Lakoff ir Mark Johnson knygą „Metaphors We Live By“, pakalbėjo apie Kevin Lynch miesto vaizdinius, paminėjo Donald A. Norman, parodė daug abrozdėlių. Pusantros valandos nusirito į nebūtį, laikas atsakyti į klausimus.

Interesantas: Mane domina, su kokiomis problemomis susiduriama lokalizuojant svetaines, sukurtas kalbomis, naudojančiomis rašto sistemas iš dešinės į kairę. Ar pakanka tiesiog išversti tinklalapius, ar tenka iš esmės juos perkurti? Kaip keičiasi šių svetainių sąsajose naudojamos metaforos?

Ph.D. (dairosi): Taip, taip… Reikia lokalizuoti…

Interesantas: Norėčiau pasiteirauti apie programų sąsajas. Jūs minėjote, kad sąsajose naudojamas maždaug tas pats metaforų rinkinys. O ką manote apie programinius produktus, kurie atsisako įprastų metaforų ir megina kurti unikalius sąsajų variantus? Kaip kad Blender. Ar tai turi ateitį? O gal tiesiog neperspektyvūs eksperimentai?

Ph.D.: Galima pavyzdžių?

Interesantas (pasimetęs — kam pavyzdžių?): Ėėė… Blender? Gal dar Rox? Čia iš atvirojo kodo programų. Gal žinote: apie Blender daug kas išgirdo po „Elephants Dream“ pristatymo.

Ph.D. (rūsčiai): Ne ne… Nieko tokio nežinau!

(pauzė nejuokais pakimba)

Interesantas (susidrovėjęs): Ką gi, tada, matyt, mano klausimas neturi… ėėė… prasmės.

Katedros vedėjas: Dar klausimų bus?


Ar yra mokslinė mintis Lodzės universitete?