–25. Snigo

Brolis išmoko
statyti iš vilnos ir kraujo,
dirbti kepykloje,
nudelbti akis.
Tapo nepastebimas, 
nepažinus.
Paskutinė diena, kai
aš dar jį aiškiai mačiau,
buvo sausio 11,
snigo, -25.
Krosnyse degė pyragai –
jis stovėjo sustingęs, be žado.

Daugeliui rusakalbių taip nutiko
jau po visko, o brolis,
tarsi būtų nujautęs,
traukėsi į savo kiautą, 
nyko, mažėjo.

Tądien grįžo anksčiau iš darbo.
Gatvėse jau nesimatė mašinų,
o sniegą vertė ir vertė. Tada 
nusipirkome druskos, degtukų.
Kažkur nutraukė elektros laidus, ir 
kambary temo.
Brolis erzino šunį,
kol tas įsisegė jam į nosį,
pabiro raudonos uogelės ant kilimo.
Grįžti