daiktas į kišenę įdėtas 2008-09-11 23 val.

Nuorodos į naujųjų medijų skaitinius

http://www.balsas.cc/scott-rettberg-naujuju-mediju-studijos-keletas-nuorodu-i-naujuju-mediju-skaitinius/

„Naujųjų medijų skaitinys“ (The New Media Reader), parengtas Noah Wardrip-Fruino ir Nicko Montforto ir išleistas MIT Press. „Naujųjų medijų skaitinys“ yra maždaug 800 puslapių knyga (drauge su kompaktiniu disku), kurioje surinkti straipsniai, pranešimai ir kūrybinės publikacijos, pasirodžiusios nuo naujųjų medijų ištakų susiformavimo penktajame dešimtmetyje iki pasaulinio interneto tinklo (www) susikūrimo.

N. Katherine’os Heyles „Rašančios mašinos“ (Writing Machines) — publikacija, kurioje kvalifikuota elektroninės literatūros kritikė ir drauge iškalbinga jos advokatė pakviečia skaitytojus susipažinti su savo pačios kelione į literatūros daiktiškumą ir technotekstų galimumo pripažinimą.

Josepho Tabbio darbas „Kognityvinės fikcijos“ (Cognitive Fictions), kuriame autorius dėsto savo autopoetines fikcijas šiuolaikinių medijų ekologijos erdvėje.

Davido Weinbergerio publikacija „Nerūpestingai sujungti gabalėliai: suvienyta tinklo teorija“ (Small Pieces Loosely Joined: A Unified Theory of the Web) — skaitmeninės kultūros tyrinėjimai.