daiktas į kišenę įdėtas 2009-02-02 19 val.

Konferencija „Vizualumas: tarpkultūrinės sąveikos“
2009 m. balandžio 3-4 d. Vilnius, VGTU

Vizualios studijos yra tarpdalykinis laukas, kuriame sąveikauja fenomenologija ir menotyra, psichoanalizė ir vizualioji sociologija, antropologija ir politikos mokslai, o svarstomi klausimai persipina su komunikacijos teorijos, medijų studijų ir kultūrų studijų svarstomomis problemomis. Visa tai leidžia tikėtis įvairiapusės diskusijos, siūlant šias diskusijų gijas:

  • vizualiniai šiuolaikinės kultūros aspektai
  • vizualinių tekstų interpretacijų konfliktai
  • ideologijos ir vizualumas
  • vizualumo filosofiniai aspektai
  • vizualumas ir fenomenologija
  • pasaulėvaizdis, įvaizdžiai ir vaizdiniai

http://www.vizualumas.lt