daiktas į kišenę įdėtas 2009-03-12 01 val.

[…] F. Nietzsche`s glaustas, aforistinis „vėlyvasis stilius“ buvo tiesioginis naujosios rašymo technologijos rezultatas. Jis pats viename laiške, rašytame 1882 metais […], minėjo, kad „rašymo įrankiai veikia mūsų mintis“.

[…]

Tuo laikotarpiu atliktas Amerikos koledžo studentų tyrimas atskleidė, kad IBM PC vartotojai paprastai pateikdavo geresnius rašto darbus negu „Macintosh“ vartotojai. […] Kontrolinė trylikamečių grupė sugebėjo perskaityti „Macintosh“ rašytus tekstus, bet nesuprato sudėtingesnės PC vartotojų kalbos.

T. H. Eriksen. „Akimirkos tironija“