daiktas į kišenę įdėtas 2009-05-21 22 val.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
Bochumo Rūro universiteto Medijų studijų institutas
Baltarusijos mokslų akademijos Filosofijos institutas

KULTŪRA IR MEDIJOS: LOKALUS IR GLOBALUS ASPEKTAI
Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija

Gegužės 22-23, 2009
Vilnius

http://www.filosofija.vu.lt/media