daiktas į kišenę įdėtas 2009-06-18 15 val.

PSICHOANALITINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA XX A. KULTŪROJE
Host:KFMI ir kt.
Time:20 June 2009 10:00
Location:KFMI Posėdžių salė