daiktas į kišenę įdėtas 2010-12-20 03 val.

Medijų teoretikai studentų žaidimuose


Arnheim, Rudolf — pristato Lijana

Balazs, Bela — pristato Edita


Benjamin, Walter — pristato Aistė

Adorno, Theodor — pristato Mantas


Enzensberger, Hans Magnus — pristato Mindaugas

Baudrillard, Jean — pristato Evelina

Flusser, Vilem — pristato Alina