Paukšt!

Tą gegutę,
profesoriaus žmoną,
kuri nei aria, nei sėja,
Paukšt!
Paukšt!
Paukšt!
tarpuvartėje du kikiliai.