Aš ei..
  Einu
Aš ė...
  Ėjau
Aš eil..
  Eilė
Eilėje stovėjau!

Aš eilėje eilėraštis!